Amadeo Debersaques

Opvolger 4de plaats, 22 jaar

Ik ben 22 jaar en studeer geschiedenis aan de universiteit van Gent. Ik geloof dat samenwerking en respect onmisbare zaken zijn om samen te leven in de wereld van vandaag en daar wil ik graag bij helpen. Naast mijn deelname aan de gemeentelijke verkiezingen in Destelbergen ben ik al enige tijd co-voorzitter van Jong Groen StuGent.

'De uitdagingen van vandaag kunnen niet zomaar opgelost worden, maar met jouw steun zetten we ons samen in voor de wereld van morgen'

De maatschappij vandaag kan op vele vlakken beter, een mooie toekomst verzekeren doen we door te investeren. Investeren in onderwijs, duurzaamheid en elkaar. We moeten naar een warmere gemeenschap, waar ieder respect heeft voor elkaars achtergrond en zich thuis kan voelen, waar ieder zijn zegje kan doen en daarbij gehoord wordt. Ik wil werken aan een samenleving waar iedereen zich kan ontplooien zoals die persoon wilt.

De leefomgeving moet hierbij een toekomst kunnen garanderen. Zoals we vandaag grondstoffen verbruiken en het milieu vervuilen beletten we onszelf, de planeet en de generatie die er aan komt gezond te leven. De voorbije maanden kwamen de mensen duidelijk op straat, van studenten tot klimaatopa’s met een niet mis de verstane oproep: de politiek moet in actie schieten. Er moeten maatregelen komen om bedrijven verstandiger te doen omgaan met hun middelen, hen wijzen op de impact die ze hebben. Anderzijds moeten alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker worden, meer en goedkoper openbaar vervoer. Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is in mijn visie onmisbaar.

De laatste jaren werd enorm bespaard op het onderwijs, dit lijkt me absurd. Het beleid sloeg alle waarschuwingen van leerlingen en leerkrachten in de weg. Inschrijvingsgeld werd duurder maar tegelijkertijd werden studierichtingen afgeschaft. Ondertussen is er een probleem op vlak van mentaal welzijn, ook leerkrachten kampen met burn-outs. Alle richtingen moeten in hun waarde hersteld worden en toegankelijk zijn voor de mensen die, elk vanuit hun vaardigheden, de maatschappij zoveel te bieden hebben. 
Dit alles kunnen we niet alleen, de uitdagingen van vandaag kunnen niet zomaar opgelost worden maar met jouw steun zetten we ons samen in voor de wereld van morgen.

#detoekomstisvanons