Bram Peters

Opvolger 15de plaats, 31 jaar

Eind 2011 kwam ik in Tervuren wonen. Sindsdien zet ik me in voor de gemeente. In 2012 werd ik verkozen in de gemeenteraad en sinds 2015 ben ik schepen. Na de succesvolle lokale verkiezingen in oktober 2018, werd ik eerste schepen in Tervuren bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouw, mobiliteit, onroerend erfgoed en milieu. Dat doe ik fulltime zodat ik me volledig kan toeleggen op het politieke werk, want ik hou van politiek.

'Omdat het hoog tijd is dat we een omslag maken naar een duurzame en circulaire samenleving die investeert in levenskwaliteit in plaats van economische groei'

Als jonge, ambitieuze schepen loop je al snel tegen beperkingen op het hogere niveau. Zo is het bijvoorbeeld jammer dat Vlaanderen niet meer inzet op openbaar vervoer en fietsen of nog steeds geen instrumenten klaar heeft om de betonstop in praktijk te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat het met Groen in de Vlaamse Regering heel anders zou zijn.

Vandaag steun ik de lijst voor het Vlaams Parlement. Omdat ik onze lokale bezorgdheden in Brussel wil laten horen, maar vooral omdat het hoog tijd is dat we een omslag maken naar een duurzame en circulaire samenleving die investeert in levenskwaliteit in plaats van economische groei.

Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen.

 

#detoekomstisvanons