Bright Adiyia

Opvolger 1ste plaats, 30 jaar

Mijn generatie zet het klimaat hoog op de agenda en laat de roep om meer inspanningen steeds luider klinken. Als consulent klimaat zie ik elke dag dat er nog werk aan de winkel is, maar ook dat er een groot draagvlak is om er samen onze schouders onder te zetten.

'Mijn generatie wil de klimaatuitdagingen met beide handen aanpakken'

Daarom kijk ik niet langer aan de zijlijn toe. Samen met de tienduizenden doeners wil ik bewijzen dat het anders kan en moet.

Daarvoor heb ik ook jou nodig! Laat je stem horen en kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen.

  

#detoekomstisvanons