Charlotte Pittevils

Opvolger 2de plaats, 23 jaar

De klimaatgeneratie staat op. Ze vragen niet langer woorden, maar eisen daden. En terecht. Als 23-jarige ben ik één van de jongste kandidaten op de lijst in Antwerpen en in heel Vlaanderen. Ik wil in het Vlaams Parlement de stem van de klimaatgeneratie vertolken.

Naast een krachtdadig klimaatbeleid wil ik werk maken van een menselijker asielbeleid. Als sociaal werker bij Fedasil zie ik elke dag waar het beter kan. Een Europese samenwerking en een snellere procedure zou heel wat problemen voorkomen.

'Ik wil de stem van de klimaatgeneratie vertolken in het Vlaams Parlement'

In Bonheiden ben ik het jongste gemeenteraadslid. Nu wil ik graag het jongste vrouwelijke parlementslid ooit worden in België.

Het gaat over onze toekomst en over die van onze kinderen. Het is nu of nu, en ja, het kan anders!

  

#detoekomstisvanons