Chiel Danckers

19de plaats, 27 jaar

Vanuit het jeugdwerk en diverse engagementen groeide ik op 14/10 meteen uit tot schepen te Lille.

Mijn studies lager onderwijs en geneeskunde en mijn eerste stappen als schepen, leerden me dat er meer nodig is dan een wake-up call. Met de volle overtuiging dat welzijnsthema's meer aandacht verdienen, sta ik dus op de Vlaamse lijst. Jeugd, senioren, personen met een beperking, volksgezondheid, gelijke kansen, de SDG’s: het zijn allemaal politieke bevoegdheden die verweven moeten zitten in alle andere. Je maakt immers geen nieuw beleid zonder je af te vragen wat het met de mensen doet.

Onze maatschappij wordt daarenboven steeds drukker en legt ons allen ook meer druk op. Sociaal contact zie ik als een anti-stressmiddel dat tevens onze dorpen en steden levendig en leefbaar houdt. Daar wil ik dan ook keihard voor gaan.

Groen is eens te meer dé partij bij uitstek die op de lange termijn wil werken. De enige partij die al sedert haar geboorte allesomvattende thema's zoals het klimaat serieus neemt. Ik sta hier volledig achter.

De schreeuw van de Kempen om eindelijk deftig tot in Brussel gehoord te worden, is ook mijn schreeuw. Schreeuw jij mee?

   

#detoekomstisvanons