Femke Van Durme

Opvolger 15de plaats, 18 jaar

Veel jongeren voeren actie voor een beter klimaat. Ik ben achttien jaar en één van hen.

'Het is belangrijk dat iedereen kan mee beslissen aan de toekomst'

Ik wil tonen dat het anders kan, op een ecologische, sociale en rechtvaardige manier.

Een maatschappij waar iedereen zich thuis voelt en waar er geen plaats is voor discriminatie, haat en geweld. Laten we samen werk maken van een warme samenleving. Ik wil mij volop engageren voor een groene toekomst waarin mijn dromen gerealiseerd worden.

Wil jij dit ook? Stem dan op mij.

  

#detoekomstisvanons