Frauke Breekelmans

20ste plaats, 18 jaar

Ik ben Frauke Breekelmans, 18 jaar, oudste uit een gezin van vier.

Studies: kinesitherapie aan de KUL Campus Brugge.

Vrije tijd: animator bij vzw Oranje in het jeugdatelier en speelpleinwerking in Brugge.

Doel: kinderen met en zonder beperking, uit sociaal kwetsbare en sterke thuissituaties van jongs af aan op speelse wijze met respect leren omgaan met elkaar, zodat zij dit als volwassenen ook vanzelfsprekend vinden.

'Samen in een strijd voor het klimaat én voor alle mensen, zodat duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid een vanzelfsprekende keuze wordt'

Opvoeding: sociaalrechtvaardig en milieubewust. Wij proberen als gezin onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een probleem is dat wij als individu niet alleen kunnen oplossen. Wij, de klimaatgeneratie, laten onze stem horen, daarom neem ik al van bij aanvang deel aan de klimaatmarsen. Het is duidelijk dat er op globaal vlak grotere inspanningen geleverd moeten worden.

Resultaat: samen met Groen in een strijd voor het klimaat én voor alle mensen, zodat duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid een vanzelfsprekende keuze worden.

#detoekomstisvanons