Hind Salhane

2de plaats, 26 jaar

Met jouw stem en steun wil ik gaan voor een welvarend Limburg waar we allemaal respectvol samenleven en zorg dragen voor elkaar. Eerlijke kansen voor ons allemaal! Krampachtig onrust en verdeeldheid zaaien in de samenleving werkt nergens. Ook niet in ons warme Limburg. Het is tijd voor dé ommekeer.

De speerpunten, waar ik mijn schouders onder wil steken, zijn: arbeidsbemiddeling en tewerkstelling, gezonde loopbanen voor iedereen, meer koopkracht en een betaalbare en bereikbare mobiliteit. Ik wil me bovendien ook engageren voor een gezond klimaat en een bosrijk Limburg. Want Groen maakt écht gelukkig!

 

#detoekomstisvanons