Inge De Bal

Opvolger 13de plaats, 30 jaar

Mijn engagement begon vroeg. Als kind voerde ik al mee campagne voor Agalev, daarna voor Groen. Ook nu blijf ik strijden voor groene thema's als milieu, duurzame ruimtelijke ordening en gendergelijkheid.

De voorbije jaren mocht ik dat engagement laten klinken in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Het werk van onze fractie heeft duidelijk resultaat opgeleverd: een groene gedeputeerde. Een verwezenlijking om trots op te zijn.

Vanuit dat engagement sta ik ook op deze lijst. Het is nu. Het is tijd.

 

#detoekomstisvanons