Jessika Soors

1ste plaats, 31 jaar

Dat we op een keerpunt staan, merk ik elke dag als deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde. Ik zie in de praktijk hoe het anders kan voor de gevangenissen, de politie, de veiligheid, de aanpak van asiel en migratie in ons land.

Die thema's staan ook nooit niet alleen. Klimaatverandering zorgt voor meer vluchtelingen, Belgische wapenleveringen kan je niet los zien van conflicten elders in de wereld. Ik wil de losse eindjes met elkaar verbinden zoals ik dat de voorbije jaren heb gedaan.

'Klimaat, gelijkheid, asiel en migratie: ons land staat op een keerpunt. Ik wil keihard meewerken aan de rechtvaardige en duurzame veranderingen die nodig zijn'

Mijn werk als deradicaliseringsambtenaar zit op het snijpunt van veiligheid en samenlevingsproblemen. Onderwerpen waarbij de emoties vaak hoog oplopen. Ik ben trots op de bruggen die heb ik kunnen bouwen tussen groepen die elkaar niet altijd vertrouwen, tussen politiediensten en geloofsgemeenschappen.

De komende jaren gaan we voor een ambitieus klimaatbeleid dat precies dát moeten doen: de losse eindjes met elkaar verbinden en bruggen bouwen. Voor die politieke ommekeer wil ik al mijn ervaring en energie inzetten.

't Is het moment om te kiezen. Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder België.

   

#detoekomstisvanons