Johannes Rodenbach

15de plaats, 28 jaar

We hebben meer dan ooit nood aan keuzes die ons voorbereiden op de toekomst. Keuzes die onze omgeving aangenamer maken om in te leven.

'Ik ga voluit voor veilige fiets- en wandelinfrastructuur, voor participatie van burgers bij groene energieprojecten en voor meer bos en natuur in Vlaanderen'

Nu wordt onze open ruimte steeds meer dicht gebetonneerd, verloopt de omslag naar een groene economie veel te langzaam en krijgen fietsers niet de middelen en ruimte die ze verdienen. Deze scheve situatie moet rechtgezet worden.

Daarom ga ik voluit voor veilige fiets- en wandelinfrastructuur, voor participatie van burgers bij groene energieprojecten en voor meer bos en natuur in Vlaanderen.

   

#detoekomstisvanons