Jordy Sabels

Opvolger 5de plaats, 27 jaar

Als mensen vragen, van waar ben je eigenlijk? Dan moet ik vaak antwoorden van overal en nergens. Ik ben geboren in Brugge, getogen in Antwerpen en Vilvoorde, verliefd geworden in Gent en werk nu in Brussel en ben verknocht aan Ieper. Het zien van vele steden en hun beleid is ook één van de redenen waarom ik gebeten ben door politiek. 

Waarom dan op de Europese lijst? In essentie omdat ik veel deel met Petra De Sutter en ik haar campagne enorm graag wou ondersteunen. Het is een politiek door en voor mensen, dat we delen. Die roep wil ik dan ook uitdragen naar Europa, een menselijke politiek waar eerlijkheid vanaf straalt, want op dat vlak kan het op Europees niveau echt anders. 

'Het is een politiek door en voor mensen, dat we delen. Een politiek waar eerlijkheid centraal staat, dat moet het doel zijn.'

Een eerlijk Europa is voor mij een solidair Europa, dat dieper durft gaan op het vlak van klimaat zonder het sociale gelaat te verliezen. Werkend in de reissector vind ik dat Europa moet inzetten op een concreet ecologisch reismodel, waar treinen en bussen het voortouw nemen op vliegreizen.

Dat is waar we voor moeten strijden, een ommekeer in Europa, waar mensen centraal staan. Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Europees beleid!

    

#detoekomstisvanons