Jorge Luyts

Opvolger 6de plaats, 24 jaar

Met mijn 24 jaar ben ik de jongste kandidaat op de Europese lijst. Verandering komt door de handen uit de mouwen te steken. Daarom zette ik me jarenlang in als Europees vertegenwoordiger bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Daarbij streefde ik naar een eerlijker onderwijs waarbij elk kind zoveel mogelijk kansen kreeg om zich te ontplooien.

'Geen enkele uitdaging is te groot als Europeanen samenwerken, daarom kreeg iedere EU-burger in 2012 de Nobelprijs voor de vrede'

In mijn vrije tijd neem ik graag deel aan het actieve verenigingsleven. Vanuit mijn engagement binnen de jeugdbeweging trek ik me de thema’s aan die jongeren wakker houden. Thema’s zoals psychisch welzijn, onderwijs, diversiteit en klimaat liggen me dan ook nauw aan het hart.

Als jongere heb ik hoop op een voorspoedige toekomst voor alle Europeanen. Toch besef ik als geen ander dat dit vooruitzicht niet vanzelfsprekend is. Europa staat voor veel uitdagingen die ik doelgericht wil aanpakken. Voluit gaan voor een duurzaam Europa dat ambitieus actie onderneemt voor het klimaat en dat de kwetsbaren in de samenleving meer kansen biedt, dat is waar ik voor ga.

   

#detoekomstisvanons