Lander Wantens

7de plaats, 27 jaar

Als milieu-educator strijd ik samen met jongeren en volwassenen voor een beter klimaat. Die passie zet zich voort in mijn vrije tijd: ik engageer me in de klimaatbeweging en deed meerdere (klimaat)fietstochten. Zo fietste ik in de zomer van 2017 zo'n 7000 kilometer, op zoek naar goede voorbeelden voor een leefbare stad. Maar ik zag ook hoe het niet moest, onder andere toen ik de site van Tsjernobyl bezocht.

'Als jonge kandidaat wil ik de klimaatgeneratie een stem geven'

Als jonge kandidaat wil ik de klimaatgeneratie een stem geven. De duizenden jongeren die op straat komen, hebben recht op een leefbare planeet. Het is hoog tijd voor een klimaatplan dat breed gedragen is, door politici, bedrijven, organisaties en burgers.

Investeren in hernieuwbare energie, betaalbaar en kwalitatief openbaar vervoer, open ruimte beschermen waarbij natuurverenigingen en landbouwers elkaar zien als partners: dat zijn de sleutels tot een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst. Het is niet morgen niet overmorgen, maar nu dat we moeten kiezen voor een positief verhaal om iets te veranderen.

    

#detoekomstisvanons