Leyla Caliskan

8ste plaats, 29 jaar

Gelijkgesteld kwaliteitsvol onderwijs is één van de belangrijkste veranderingen die ik wens na te streven binnen Europa. Een kans waarbij studenten een opleiding op maat kunnen nuttigen en hier rond de nodige begeleiding krijgen. Uit recente studies is gebleken dat veel studenten stoppen met hun studies door een verkeerde studiekeuze of doordat ze niet de juiste individuele begeleiding aangeboden kregen waardoor de jeugd, onze toekomst, met minder goede vooruitzichten door het leven gaan.

Anderzijds is het gebrek aan initiatieven om de minderbedeelden en mindervaliden te laten integreren in de huidige maatschappij een probleem dat me nauw aan het hart ligt. Gelijke kansen voor iedereen, aangezien iedereen zijn eigen kwaliteiten binnenbrengt. Aangepaste manieren zodat ook deze mensen kunnen functioneren binnen de maatschappij. Samenleving is samen leven. Het klimaat behoudt binnen geheel Europa is een groot struikelblok waar we overheen moeten geraken, kleine veranderingen die zorgen voor een groot effect zodat de komende generaties kunnen genieten van fauna en flora.

Gezonde lucht is toch zeker een standaard wat elk levend organisme verdient. Door veranderingen te brengen in de huidige ecologische voetafdruk van Europa kunnen we ervoor zorgen dat de komende generaties een menswaardig leven kunnen leiden. Daarom mijn kandidatuur voor de Europese lijst en groen.

 

#detoekomstisvanons