Lotte Buijs

13de plaats, 22 jaar

Samen toekomst maken: problemen en hun oorzaak (h)erkennen, concrete oplossingen aanreiken, ze vormen samen de basis van mijn politiek engagement. Het is duidelijk dat onze huidige samenleving nood heeft aan duurzame oplossingen. Meer dan ooit is Groen dé partij bij uitstek om deze toekomst veilig te stellen.

'Politiek die zowel groen als sociaal is, daar ga ik voor!' 

Uiteraard met de nodige zorg en aandacht voor alle geledingen in onze samenleving. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst Arendonk, waar ik deel van uit maak, is hierbij mijn spreekwoordelijke vinger aan de pols. Samen met mijn collega’s trachten we de zwakkeren en minderbedeelden mee een uitweg te bieden uit hun moeilijke situatie.

Ik ben dan ook overtuigd dat een ambitieus klimaatplan hand in hand hoort te gaan met een beleid dat de nodige aandacht heeft voor elke burger in onze maatschappij, ongeacht zijn rang of stand.

  

#detoekomstisvanons