Maud Wybraeke

12de plaats, 22 jaar

Als 22-jarige studente en jongste gemeenteraadslid in Oudenaarde wil ik strijden tegen structurele (economische) ongelijkheid die er voor zorgt dat minderheden binnen onze maatschappij systematisch beperkt worden in hun recht op politieke participatie.

Ook jongeren worden vandaag nog steeds niet op alle politieke niveaus vertegenwoordigd en hier moeten we verandering in brengen.

Ik wil een socialere en menselijkere maatschappij waarbij iedereen alle kansen krijgt om zich te ontplooien.

Kies samen met mij voor een eerlijkere en groenere toekomst!

  

#detoekomstisvanons