Michiel Hubeau

Opvolger 3de plaats, 28 jaar

Ik ben 28 jaar, bio-ingenieur, kilometervreter op de fiets en een Mortselse scouts in hart en nieren.

Na mijn doctoraat over hoe bomen reageren op klimaatverandering ben ik wel zeker. Het klimaatbeleid moet veel ambitieuzer. Als jonge wetenschapper wil ik op een gefundeerde manier tot een politiek komen waar klimaatverandering, kapitaalongelijkheid, duurzame mobiliteit en de teloorgang van biodiversiteit bovenaan de agenda staan.

'Ik ben er van overtuigd dat een doeltreffend ecologisch klimaatbeleid, gebaseerd op wetenschap, een vooruitgang voor iedereen kan betekenen'

Het moment is aangebroken om samen onze schouders te zetten onder een échte klimaatvisie, waarin we voortrekker zijn.
Ik ben er van overtuigd dat een doeltreffend ecologisch klimaatbeleid, gebaseerd op wetenschap, een vooruitgang voor iedereen kan betekenen. Straten opnieuw delen met iedereen dankzij duurzame verplaatsingen. Veel meer plek voor groen, minder afval en minder luchtverontreiniging. Een maatschappij waar we sociale ongelijkheid bekampen en waar we de kosten van vandaag niet langer afschuiven op de generaties van morgen.

Voor mij lijken dat geen opofferingen, maar gewoon een veel mooiere, eerlijkere en gezelligere plek om te leven en daar wil ik ten volle mee voor gaan.

 

#detoekomstisvanons