Robin De Lille

Opvolger 2de plaats, 29 jaar

Als 29-jarige leerkracht Nederlands voor anderstalige nieuwkomers in Brugge, gemeenteraadslid in Middelkerke en klimaatactivist zet ik mij dagelijks in voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving.

Om voor iedereen een mooie toekomst te garanderen is er actie nodig. Wie net als ik vaak het openbaar vervoer neemt, weet dat er dringend investeringen nodig zijn. Zolang er geen volwaardige alternatieven zijn zal de auto te vaak de eerste keuze blijven. Dat kan en moet anders.

'Het is nu tijd voor verandering, want er is geen planeet B'

Daarnaast moet er een verschuiving komen van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling en meerwaarde op kapitaal. Zo stimuleren we de werkende mens, terwijl we de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen en de vervuiler laten betalen. Bovendien verhogen we zo de koopkracht en geven we mensen broodnodige ademruimte.

Kies samen met mij voor een groene samenleving, waar schone lucht, een menselijke aanpak en basisdemocratie centraal staan. Het is nu tijd voor verandering, want er is geen planeet B.

  

#detoekomstisvanons