Ruben Stassen

10de plaats, 31 jaar

Het is nu of nu. Volgens klimaatwetenschappers hebben we nog 11 jaar om een catastrofe af te wenden.

De volgende legislatuur wordt dus cruciaal. Als 17-jarige werd ik lid van Groen, omdat ik ervan overtuigd ben dat België een voortrekkersrol moet spelen in de omschakeling naar een duurzame samenleving.

Dat is een win-win verhaal. We beschermen de aarde en tegelijkertijd zorgen we voor gezondere lucht, meer groen in de buurt, meer jobs … Dat wil jij toch ook?

We mogen de volgende generaties niet opzadelen met een factuur van onze foute keuzes.

 

#detoekomstisvanons