Saar Vanpaemel

16de plaats, 26 jaar

Als 26 jarige begeleidster van volwassenen met een mentale beperking zie ik dagelijks dat ons Vlaamse beleid nog heel wat middelen beter kan gebruiken.

'Voor mens en dier fiets ik met plezier'

Op een duurzame manier naar en van je werk te kunnen is gewoonweg een basisbehoefte. Nog steeds gaan er veel te weinig middelen naar een goed fietsnetwerk.

Het erg versnipperde natuurgebied in onze regio, die nog steeds tot de minst beboste gebieden van Vlaanderen is, verdient meer aandacht. Mijn liefde voor mens en dier maakt dat de stap naar de politiek er nu moest komen.

   

#detoekomstisvanons