Sander Rottiers

11de plaats, 20 jaar

20 jaar en een vat vol (groene!) energie om er voluit voor te gaan! Als één van de jongste kandidaten wil ik voluit voor een ommekeer gaan. Een ommekeer voor een ambitieus klimaatplan, voor meer aandacht voor psychisch welzijn, om ons (inter)nationaal treinvervoer terug op de rails te krijgen, om onze economie te versterken door ze duurzamer te maken ... én vooral voor een fantastische toekomst voor alle jongeren in ons land!

'20 jaar en een vat vol (groene!) energie om er voluit voor te gaan'

Wil je mij helpen bij die ommekeer? Geef dan jouw stem aan mij en Groen en maak mij het jongste lid van het Federaal Parlement!

  

#detoekomstisvanons