Suganya Chandrasekaran

20ste plaats, 23 jaar

Ik ben Suganya, 23 jaar en (nog even) studente in Antwerpen. Tijdens mijn studie sociaal werk heb ik talloze burgerinitiatieven en engagement van mensen mogen bewonderen. Helaas zag ik ook ongelijke kansen en te weinig verbinding tussen het huidig beleid en praktijk. Al te vaak worden er beslissingen genomen zonder te luisteren naar de betrokken doelgroep.

'Al te vaak worden beslissingen genomen zonder te luisteren naar de betrokken doelgroep'

Ik wil een ander verhaal, Ik wil naar een eerlijkere samenleving, leefbaar én haalbaar voor iedereen. Voor mij zijn onderwijs en armoedebestrijding hiertoe twee belangrijke sleutels. Domeinen met zo'n belangrijke rol, verdienen een duurzame en sociale aanpak. In gesprek gaan met mensen die dagelijks in de sector werken om samen tot een antwoord te komen dat ondersteunt in plaats van uitsluit, daar wil ik naartoe.

Een Groen verhaal is een positief verhaal, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Schrijf jij met ons mee?

 

#detoekomstisvanons