Timothy Rowies

4de plaats, 28 jaar

Ik ben doof geboren en opgegroeid in een dove familie in Hoeilaart. Al van kindsbeen af ijver ik voor gelijke rechten voor iedereen. Daarom wil ik werk maken van een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen en een gelukkig en gezond leven kan leiden, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geslacht, inkomen, talenten of beperkingen.

'Als dove twintiger wil ik bouwen aan de eerste generatie van inclusie'

Mijn brede ervaring in jeugdwerk, diversiteit en rechten van personen met een handicap zal ik inzetten om fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid voor iedereen te realiseren. Daarnaast is het tijd voor een echte klimaatambitie en duurzame politieke keuzes, met respect voor mens en milieu en met aandacht voor de lange termijn.

Als jonge papa van twee zie ik een belangrijke rol voor kinderen, jongeren en gezinnen: samen worden we dé generatie van inclusie. Gezinnen maken het verschil door groene, milieubewuste en duurzame keuzes. Ik pleit ervoor om dat betaalbaar te maken zodat alle gezinnen hiervoor kunnen kiezen.

Maak met mij het verschil en kies voor een groen en divers Vlaanderen!

    

#detoekomstisvanons