Wieber Ballegeer

Opvolger 10de plaats, 25 jaar

Als voorzitter van Groen Middelkerke, als kinder-en tieneranimator en als beginnende leerkracht wil ik mijn steentje bijdragen aan de opbouw van het Vlaanderen van morgen.

'Het is tijd voor een echt sociaal klimaatbeleid'

Na de volgende verkiezingen wil ik beleid zien dat kiest voor klimaatambitie. Het is vijf voor twaalf. Het is ook tijd voor een echt sociaal beleid in plaats van besparingen op kap van de gemiddelde Vlaming.

Kortom: het is tijd voor een echt sociaal klimaatbeleid.

Dat er iets aan de hand is met onze planeet, daar is iedereen het over eens. Doortastende maatregelen, bijvoorbeeld voor een sterker openbaar vervoer, dringen zich op.

Daarnaast zie ik in het onderwijs dagelijks wat het belang is van sociale investeringen. In Middelkerke probeer ik op dat vlak te wegen op het beleid door binnenkort Groen te vertegenwoordigen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (de vroegere OCMW-raad). Ook op Vlaams niveau zijn wij dé sociale partij bij uitstek.

Kies samen met mij ecologisch en sociaal, kies Groen!

 

#detoekomstisvanons